Ortran d.o.o. putnička agencija i prijevoz putnika Vama na usluzi.

Pratite nas

Ova Polica privatnosti objašnjava našu praksu prikupljanja i korištenja Vaših podataka te načine na koje nas možete kontaktirati.

Agencija Ortran prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03) i drugih važećih propisa u Republici Hrvatskoj. Agencija Ortran niti jedan podatak neće proslijediti trećim osobama bez Vašeg prethodnog dopuštenja, no naša Polica o privatnosti i zaštiti osobnih podataka na web stranici ortran.hr se s vremenom može mijenjati i stoga Vas molimo da je povremeno ponovno proučite kako biste se upoznali s eventualnim promjenama. Smatrat ćemo da Vaše naknadno korištenje naše stranice predstavlja Vaše prihvaćanje svih izmjena.

Zaštita osobnih podataka

Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR (engl. General Data Protection Regulation) uredba je (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Agencija Ortran Vaše će osobne podatke prikupljati i obrađivati zakonito i transparentno te brinuti o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

Važni pojmovi

“Osobni podaci” uključuju sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet. Osobni podaci koje prikupljamo su primjerice Vaše ime, adresa, e-mail adresa, broj telefona i sl.
“Neidentifikacijski osobni podaci” uključuju podatke kao što su Vaš Internet poslužitelj, IP adresa, tip web preglednika, stranice putem kojih ste do nas došli, web stranice koje na našem saitu posjećujete, datum i vrijeme tih zahtjeva, mjesta ulaska i izlaska i sl.
“Podaci o poslovnom kontaktu” uključuju ime, titulu, poslovnu adresu te broj telefona zaposlenika u organizaciji.
„Privola“ je dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja korisnika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega/nju odnose, a za točno određenu svrhu. Privola se može dati i uskratiti u svakom trenutku. Privola nije nužna za sve obrade podataka.

Svrha i način prikupljanja podataka

Agencija Ortran obrađuje samo osobne podatke koji su neophodni za svrhu za koju se prikupljaju, kao što su ime, prezime, OIB, datum rođenja, telefonski broj, e-mail adresa, poštanska adresa ili bilo koja druga informacija koja se može smatrati osobnim podatkom i koja je neophodna za određenu svrhu. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo pošteno, zakonito i transparentno te brinemo o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.
Pristup stranici je slobodan, registracija nije nužna. Prilikom registracije možemo tražiti sljedeće osobne podatke: Vaše ime i prezime, adresu, grad, državu, e-mail, datum ili samo godinu rođenja te spol.

Prijenos osobnih podataka trećim stranama

Kao organizator putovanja, agencija Ortran u nekim slučajevima treba Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, koje s Vašim osobnim podacima dalje postupaju kao voditelji obrade osobnih podataka:

 • Avio prijevoznici;
 • Autobusni prijevoznici;
 • Ugostiteljski objekti;
 • Smještajni objekti;
 • Druge putničke ili turističke agencije;
 • Osiguravatelji;
 • Banke;
Razdoblje čuvanja Vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke čuvamo do isteka razdoblja od maksimalno dvije godine od trenutka prestanka ugovornog odnosa između Vas i agencije Ortran, osim ako dulji vremenski period čuvanja osobnih podataka nije određen važećim zakonskim propisima. Vaše osobne podatke nećemo čuvati duže nego što je to nužno i zakonito te će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

Ostvarivanje prava u vezi zaštite privatnosti

U odnosu na Vaše osobne podatke koje prikupljamo i obrađujemo, na temelju važećih propisa s područja zaštite osobnih podataka posjedujete sljedeća prava:

 • Pravo na informaciju o tome koje Vaše osobne podatke posjedujemo, od koga smo prikupili podatke, svrhu obrade podataka, kojim oosbama ti podaci mogu biti dostupni i sl.;
 • Ispravak Vaših osobnih podataka ukoliko isti nisu istiniti ili točni;
 • Brisanje Vaših osobnih podataka koje obrađujemo, ukoliko ti podaci više niu nužni za ostvarivanje svrhe prikupljanja i obrade;
 • Ograničenje obrade Vaših osobnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka;
 • Ulaganje prigovora na obradu Vaših osobnih podataka Agenciji Ortran ili nadležnom nadzornom tijelu;
 • Povlačenje privole za obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na temelju Vaše privole.

U bilo kojem trenutku Agenciji Ortran možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka na način da nas kontaktirate putem emaila: info@ortran.hr ili na telefon: 031/215-353

Putnička agencija Ortran Vaše će osobne podatke koristiti samo u prethodno navedene svrhe i čuvat će ih sukladno zakonskim i regulatornim propisima.