Ortran d.o.o. putnička agencija i prijevoz putnika Vama na usluzi.

Pratite nas

Sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu i članku 10 st. 3 Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo korisnike usluga da pisani prigovor na kvalitetu ugovorenih usluga mogu podnijeti u pisanom obliku i to u ovim poslovnim prostorijama, te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu:

Ortran d.o.o.
Ivana Gundulića 32a,
31000 Osijek, Hrvatska

ili na

e-mail adresu: info@ortran.hr

Odgovor na Vaš pisani prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam prilikom podnošenja prigovora navedete slijedeće podatke: ime i prezime te adresu za dostavu odgovora.

Ortran d.o.o.