O agenciji

OPĆI PODACI:

Naziv: ORTRAN d.o.o. putnička agencija i prijevoz

OIB: 49633399373

ID.COD: HRAB33-010030214

IBAN: HR6623860021119021346 (PODRAVSKA BANKA)

PODACI ZA UPLATU:

Ortran d.o.o.

Ivana Gundulića 32

IBAN: HR6623860021119021346 (Podravska banka)

POZIV NA BROJ: Datum putovanja

OPIS PLAĆANJA: Destinacija+ Prezime putnika

MODEL: HR00

© Copyright Ortran 2018